DISCLAIMER

Strating Open Haarden besteedt veel zorg aan de informatie op de site. Strating Open Haarden probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Ondanks de grote zorg die Strating Open Haarden hieraan besteedt, kan informatie foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven of verkeerd worden geÔnterpreteerd, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Daarnaast is sfeerverwarming een zeer specialistisch product, een product waarbij informeren met behulp van een website niet voldoende toereikend is, het is slechts en startpunt van informatievoorziening. Gezien het bovenstaande is Strating Open Haarden op geen enkele wijze aansprakelijk voor, kan noch verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de site, of sites die gelinkt zijn aan Strating Open Haarden. Het gebruik van Stratingopenhaarden.nl / Stratinghaarden.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke actie als resultaat van informatie verkregen via Stratingopenhaarden.nl/ stratinghaarden.nl is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Deze website is eigendom van Strating Open Haarden, de website is auteursrechtelijk beschermd!

De inhoud cecu tekst van deze website is met de grootste zorg opgesteld. Dit geldt ook voor de fotoís, navigatiestructuur en het grafische ontwerp. Op deze elementen rusten dan ook intellectuele eigendomsrechten. De website en onderdelen van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het gebruik van deze website gelden dan ook de volgende voorwaarden:

  • Het elektronisch of het op een andere manier geheel of gedeeltelijk kopiŽren en verspreiden van deze website is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor de tekst, de navigatiestructuur, fotoís, grafisch ontwerp als voor de gehele website. Het overnemen van onderdelen van deze website op een andere website is ten strengste verboden.