PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens die via de site van Strating openhaarden worden verzameld. We maken duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Strating openhaarden is een bedrijf, gespecialiseerd in de verkoop en plaatsing van haarden en kachels. Via onze websites bieden wij de consument informatie aan over onze producten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen geven wij deze informatie door aan derden.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer informatie vragen dan noodzakelijk is doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden om zo het product aan u te kunnen leveren tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens om diensten en/of producten aan te bieden via e-mail.

Verstrekking aan derden

Gegevens kunnen worden doorgespeelde aan derde partijen, als dat noodzakelijk is om het product te kunnen leveren. Als .wij gegevens van jou aan derden doorspelen, vragen wij jou altijd om toestemming.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website die u bezoekt, op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Cookies worden gebruikt om gegevens van bezoekers te onthouden.
De meeste browsers accepteren standaard cookies. Als u dit niet wilt dan kunt u de browser zelf anders instellen.
Wij gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen van website bezoekers. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt, zodat het gedrag van individuele bezoekers niet te herleiden is. Voor het meten van bezoekersaantallen ed. maakt Google Analytics gebruik van cookies.

Laatste wijziging: dinsdag 25 mei 2018